dijous, 18 de febrer de 2016

Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana


Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana

Autor: Josep Gudiol i Cunill

Josep Porté, Llibreter. cr. Montsió 3, Barcelona. 1933.

Mossèn Josep Gudiol i Cuni1l nasqué a Vi eh als 26 de desembre de l'any 1872. Després de seguir els cursos en les aules del Seminari, fou ordenat de prevere als 24 anys d'edat. Estudiant encara, intervingué amb altres companys a la instaHació i catalogació del Museu Episcopal que el Bisbe Morgades va inaugurar el dia 7 de juliol del 1891.

Cinc anys més tard hi entrà com a Conservador. En aquest càrrec perseverà fins a la seva mort, ocorreguda als 10 d'abril de 1931, totalment entregat a la institució que li havia estat confiada i també als seus llibres.

Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana és la primera obra de conjunt que va publicar. Sortí en 1902 i el jurat del concurs Martorell li concedí 5000 pessetes que foren cedides al Museu de Vich juntament amb el producte de l'edició. Aquest llibre es difongué ràpidament i contribuí en gran manera a l'orientació dels estudis catalans entorn de 1'arqueologia sagrada. Ell va donar a conèixer fora de casa 1'existència d'un art cata là independent i original.

Malgrat ésser una obra de joventut, Mn. Gudiol va emprar-hi un mètode sistemàtic de treball que era el producte d'una intensa relació amb 1'arqueologia i amb els arqueòlegs extrangers, de res tudi conscient dels arxius i objectes, de la lectura dels textes litúrgics antics i de la perfecta organització de dades i paperetes.

Esgotada la primera edició fa més de vint anys, i amb la majoria dels exemplars coHocats en biblioteques extrangeres, ha esdevingut un llibre de difícil consulta i encara de més treballosa adquisició, puix si casualment algun exemplar surt en venda és precís pagar-lo a preu de llibre rar. Per això insistentment ha estat demanada la seva reedició que ara s'ofereix al públic, comensada sota el control i guiatge del propi autor.

Malgrat els anys transcorreguts i els canvis soferts per les teories arqueològiques, la primera edició és encara actual. De totes maneres per fer 1'obra més útil, tot i conservant l'esperit i gairebé la lletra, s'ha posat al corrent de totes les darreres qüestions i modalitats, modificant alguns capítols en què les investigacions d'aquest últim trenteni han aportat noves dades de material i d'estudi. Per això s'han aprofitat fins les notícies inèdites deixades per l'autor o cedides generosament per altres arqueòlegs. En canvi s'ha procurat que una profusa reproducció gràfica de les obres més típiques substituís la iHustració insuficient que acompanya el text de la primera edició. Mossèn Eduard Junyent, actual Conservador del Museu de Vich, i el que signa aquestes ratlles han portat a terme el treball de reedició.

Es l'intent que ella sigui el començ de la reedició d'altres estudis publicats per Mn. Gudiol en llibres i articles escampats i de la publicació de vàries obres seves que han restat inèdites i d'altres que es poden estructurar de les seves notes i material de treball. A elles farà bon costat el donar a conèixer ensems el resultat més important de la seva obra, que és el Museu Episcopal de Vich. 
Josep Gudiol i Ricart. 


Il lustrat amb 619 figures


Característiques:
  • Dimensions: Amplada 180 mm. Alçada 246 mm. Gruix 42 mm.
  • Format Cartoné, 739 ​​pàginas. Pes: 1.700 gr.
  • Estat: Bo, amb algunes senyals d'ús.


A la venta en Todocoleccion.net

Precio: 45 € para envios a España (Península y Baleares).
Envios a Canarias 3 € adicionales.
Envios internacionales consultar precio y condiciones.

Imatges addicionals :


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada